Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

smikela
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M
smikela
4344 e159
Reposted fromdaelmo daelmo
smikela
4577 fed2 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass

May 07 2017

smikela
7706 9ae0
Reposted fromrosejalea rosejalea
smikela
7717 e2a5

June 02 2015

smikela
1056 4933 500
Reposted frompixelsoul pixelsoul

May 24 2015

smikela
9201 4749 500
Reposted fromindependentxoxo independentxoxo

April 08 2015

smikela
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam
— Harlan Coben
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown

March 24 2015

smikela
Cierpienie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniami, ale twoją na nie reakcją. To co się dzieje – po prostu się dzieje. To co ty czujesz w związku z tym, to już zupełnie inna sprawa.
— Neale Donald Walsch
Reposted fromstonerr stonerr

March 21 2015

smikela
8348 beed 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle

March 19 2015

smikela
7767 0db8 500
Reposted fromveryhardtime veryhardtime

January 28 2015

smikela
0705 3db3
Reposted fromkaszamannaa kaszamannaa

August 31 2014

smikela
1474 9846
Reposted fromlost-in-space lost-in-space
smikela
1491 cc30
Reposted fromaunds aunds
smikela
1493 4216
Reposted fromserendipity6 serendipity6

June 30 2014

smikela
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Różewicz
Reposted fromunr-eal unr-eal
smikela
8983 19da
Reposted fromboheme boheme
smikela
8992 b397
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
smikela
9166 5cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
smikela
9181 572f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl