Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

smikela
6264 6d6b 420
Reposted fromthetemple thetemple
smikela
6392 8ac1 420
Reposted fromUncommonSense UncommonSense
smikela
6400 e7a7
Reposted fromUncommonSense UncommonSense
smikela
6543 a656 420
Reposted fromfeegloo feegloo

January 07 2018

smikela
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromforgivness forgivness
smikela
Ludzie popełniają błędy i ranią siebie nawzajem. Później wybaczają, wracają do siebie, naprawiają relacje. Wszystko jest możliwe. Ale czasami ktoś zrani nas o ten jeden raz za dużo. Zostaje przekroczona magiczna granica, po której nie można już niczego naprawić. Nie można wrócić do tego co było. To ten jeden głupi raz zazwyczaj sprawa, że chcemy zniknąć z życia tej osoby. Bezpowrotnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 05 2017

smikela
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M
smikela
4344 e159
Reposted fromdaelmo daelmo
smikela
4577 fed2 420
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass

May 07 2017

smikela
7706 9ae0 420
Reposted fromrosejalea rosejalea
smikela
7717 e2a5 420

June 02 2015

smikela
1056 4933 420
Reposted frompixelsoul pixelsoul

May 24 2015

smikela
9201 4749 420
Reposted fromindependentxoxo independentxoxo

April 08 2015

smikela
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam
— Harlan Coben
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown

March 24 2015

smikela
Cierpienie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniami, ale twoją na nie reakcją. To co się dzieje – po prostu się dzieje. To co ty czujesz w związku z tym, to już zupełnie inna sprawa.
— Neale Donald Walsch
Reposted fromstonerr stonerr

March 21 2015

smikela
8348 beed 420
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle

March 19 2015

smikela
7767 0db8 420
Reposted fromveryhardtime veryhardtime

January 28 2015

smikela
0705 3db3 420
Reposted fromkaszamannaa kaszamannaa

August 31 2014

smikela
1474 9846 420
Reposted fromlost-in-space lost-in-space
smikela
1491 cc30
Reposted fromaunds aunds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl